Nasze Cele

Nasze Cele 2018-10-15T18:26:00+00:00

Nasze Cele

 • Promocja kolarstwa, biegania i fitnessu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze, bieganie, uprawianie fitnessu i sportowe współzawodnictwo;
 • Rozwój i kształtowanie sportowej grupy kolarskiej;
 • Promocja kolarstwa w środowisku kolarskim;
 • Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Współpraca z innymi organizacjami sportowymi oraz organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne;
 • Wspieranie innych organizacji sportowych;
 • Integracja i aktywizacja lokalnych społeczności;
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych;
 • Współpraca z mieszkańcami i władzami gminy w zakresie tworzenia lepszych warunków do życia na wsi oraz rozwoju sportu i rekreacji;
 • Rozwój turystyki i aktywnych form rekreacji.