Członkowie

Członkowie 2021-05-31T12:22:17+00:00

NASI CZŁONKOWIE

Krzysztof Wolski

Krzysztof Wolski

Prezes Zarządu

Piotr Karkowski

Wiceprezes Zarządu

Michał Kubiszewski

Skarbnik

Adam Skowroński

Członek Zarządu

Tomasz Cichocki

Tadeusz Urban

Krzysztof Pyciarz

Krzysztof Pyciarz

Przemysław Bienias

Aleksander Czyżewski

C..Jesionowski

Czesław Jesionowski

Marek Janowski

Marek Janowski

Konrad Graczyk

Konrad Graczyk

Ryszard Nowakowski

Ryszard Nowakowski

Adam Barcicki

Krystian Gołdyn

Krystian Gołdyn

Michał Wnuk

Michał Wnuk

Radosław Myszkowski

Artur Pyciarz

P.Uciński

Piotr Uciński

Mariusz Instunajd

Mariusz Instunajd

Marcin Dusza

Józef Chowaniec

Józef Chowaniec

Jacek Maciejewski

Adam Marciniak

Szymon Bergner

Artemii Klochko

Mateusz Szulc

Andrzej Liwiński

Z BIEGIEM LAT TAK SIĘ ZMIENIAMY…

PELETON – 2016

PELETON – 2019

PELETON – 2021